΄Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

meizonos

 

 

 

Η ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

national library Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 

Πανδέκτης

pandektis

 

 

Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

΄Ιδρυμα Ευγενίδου


eygenidio

Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου λειτουργεί από το 1966 ως δανειστική και ανοιχτής πρόσβασης, με εξειδίκευση στους θεματικούς τομείς της Τεχνολογίας και των Θετικών Επιστημών.