Βιβλία

ebooksψηφιακό σχολείο

Πύλη για την ελληνική γλώσσα

lexiko
Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Λεξικό Τριανταφυλλίδη) είναι ένα σύγχρονο και πλήρες ερμηνευτικό, ορθογραφικό και ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής. Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.                                                                                                                                                                                                    

Φωτόδεντρο

fotodendro
Η πρώτη συλλογή του 'Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο' περιλαμβάνει 700 μικρής διάρκειας βίντεο.