Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία

Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία

Οδηγίες σύνδεσης μαθητών στην πλατφόρμα webex Meetings

Μπορούμε να συνδεθούμε με ΗΥ, tablet ή Smartphone.