Επικοινωνία ψυχολόγου με γονείς

Η ψυχολόγος του σχολείου θα επικοινωνεί με τους γονείς ως εξής.