Θάλασσα

Σκοπός του προγράμματος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και η διαμόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον.

Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέτρησης, σύγκρισης και ταξινόμησης, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους. Το πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας.

Τάξη Α

Υπεύθυνοι : Β. Σιλελόγλου, Ντ. Κουτσούκου

Γερά Δόντια ?Καλύτερη Υγεία

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη στοματική υγεία και η προαγωγή της σωστής αντίληψης περί υγείας και φροντίδας του εαυτού 

Τάξη Β

Υπεύθυνοι: Τζένη Χρονοπούλου, Βιβή Λαμπρούση, Αναστασία Τσεκούρα

Τώρα που θα πάω στο Γυμνάσιο?.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 7 παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Δήμου Γλυφάδας, σεμινάρια στους γονείς  των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασίακαι στήριξη :μαθητών -γονέων εκπαιδευτικών κατά τη φάση μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη. 

Οι βιωματικές δραστηριότητες και  τα παιχνίδια ρόλων στοχεύουν στην
n ενδυνάμωση των σχέσεων μέσα στη σχολική κοινότητα
n ενημέρωση των μαθητών για τη λειτουργία της νέας βαθμίδας εκπαίδευσης
nενίσχυση της αυτοεκτίμησης
nμαθαίνω  να λέω «όχι» όταν αυτό υπηρετεί το μεγάλωμά μου
nδιαχείριση και επίλυση συγκρούσεων

Τάξη ΣΤ

Υπεύθυνοι: Ρίκα Τσέρτου, Πόπη Κουβάτσου- ΚΠΔΓ: Μ.Χαρατσίδου

Ο τόπος μου από το «χθες» στο «σήμερα»

Οι μαθητές θα μελετήσουν τον τόπο μόνιμης διαμονής τους ως μέρος ενός ευρύτερου γεωγραφικού διαμερίσματος και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου. Επίσης θα διερευνήσουν τον τρόπο ζωής στον τόπο τους (ασχολίες, συνήθειες, τεχνικά έργα, αρχιτεκτονική, συγκοινωνίες) και θα τον συγκρίνουν με το «χθες». Μέσα από σχεδιασμένες δραστηριότητες θα μελετήσουν την ιστορία και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου που κατοικούν.

Τάξη Δ

Υπεύθυνοι: Αθηνά Πραφτσιώτη, ΄Αννα Κορακή

Το σχολείο μου: Δικαίωμα ή Υποχρέωση;

Σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να προβληματιστούν και να επεξεργαστούν το «Δικαίωμα στην Εκπαίδευση» με βιωματικό τρόπο ώστε να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους σε ένα σχολικό χώρο κοινωνικής συναναστροφής όπου ο καθένας ισότιμα, δίκαια και δημοκρατικά διεκδικεί, δρα και εκφράζεται. 

Τάξη Δ

Υπεύθυνοι: ¨Αννα Κορακή, Αθηνά Πραφτσιώτη