Εργαστήρι δημιουργίας παραμυθιών

Α και Β τάξη

Εϋη, Καριντζή, Σπ. Πετρίτης, Ν. Λαμπιδώνη

Μαθαίνω να τρώω σωστά

Α τάξη

Γερά δόντια ...καλύτερη υγεία

Β τάξη 

Κ. Κουτσούκου, Β. Σιλελόγλου

Δεν πετάω τίποτα

Γ τάξη

Αθ. Πραφτσιώτη, Δ. Φλώρου

Η σταγονοπαρέα σε δράση

Β τάξη

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος: Κ. Κουτσούκου, Β. Σιλελόγλου